כללי התנהגות

"אמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו שנאמר (דברים י"א) ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת" (ברכות מ ע"א)

“החווה של חוה” הינה חווה חקלאית שהוקמה ע”י חוי זליגר ובני משפחתה מתוך מטרה לספק בילוי משפחתי חוויתי עם חינוך לאהבה וכיבוד הטבע והסביבה.

החווה פועלת תחת פיקוח רשות שמורות הטבע וצער בעלי חיים וחלק מהחיות המתגוררות בחווה נמצאות לשם שיקום והצלה.

נשמח אם תשתתפו איתנו ותכבדו את בעלי החיים הגרים בחווה
אין להאכיל את החיות
אין לבעוט ולרדוף את בעלי החיים
יש לשמור על ניקיון החווה (שקיות וממחטות לחות הורגות חיות!)

דילוג לתוכן